7 Şubat 2016

Görev Süresi Sona Eren Müdür Yardımcıları Yeniden Görevlendirilebilmelidir


4 Yılı Dolan Müdür Yardımcıları İçin EBS'den Açıklama Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla dört yıllık görev süreleri sona eren eğitim kurumları müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yeniden görevlendirilebilmelerine imkân sağlanmasını talep ettik. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin sekizinci fıkrası ve geçici 10. maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri ile (mülga) 10.6.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla dört yıllık görev süreleri sona eren eğitim kurumları müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yeniden görevlendirilmeleri, mezkûr yönetmeliğin ilgili maddesi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş bulunduğundan mümkün olamamıştır. Diğer taraftan söz konusu yönetmeliği yürürlükten kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik, 6.10.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte bahse konu yöneticiler yönünden münhasır bir düzenleme içermediğinden mağduriyet oluşmuştur. 6.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’te 27.1.2016 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikle, dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin, eğitim kurumu müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükmün bahse konu yöneticileri de kapsadığı hususunda şüphe bulunmamakla birlikte, bu doğrultuda işlem tesis edilmemesi halinde ilgili hükümden hareketle Bakanlığın pek çok davayla karşı karşıya kalma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla dört yıllık görev süreleri sona eren eğitim kurumları müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yeniden görevlendirilebilmelerine imkân sağlanmasını istedik. Aynı yazıda, eğitim kurumlarında görevli müdür başyardımcıları, gerek yöneticilik bilgisi ve tecrübesinin aktarılması gerekse kurumsal bilgi birikiminin devamının sağlanması noktasında önemli bir görev ifa edebilecek potansiyele sahip olmaları nedeniyle, müdür başyardımcılığı normunun kaldırılmasına bağlı olarak görevlerine son verilmemesi, eğitim kurumlarında mevcut müdür yardımcısı normunun birisinin bu yöneticilere tahsis edilmesi talebinde bulunduk.

Bakanlığa gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

Görev Süresi Sona Eren Müdür Yardımcıları Yeniden Görevlendirilebilmelidir Paylaşan: Sabri Turhan

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz...